19/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

นนทบุรี ผอ.ฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ 10 รูป ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นนทบุรี ผอ.ฟ้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์ 10 รูป ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา


วันที่ 3 ม.ค.65 ที่วัดช่องลม ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร โดยมีนางพรทิพา สุพัฒนุกูล ผอ.สถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี พ.อ.เนตรรัตนะ จุลเนตร ผบ.กองพันระวังป้องกันกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีปลงผมนาค พิธีเจริญพุทธมนต์ ก่อนจะบรรพชาอุปสมบทหมู่พร้อมกันทั้ง 10 รูป


ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำบุญและประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเป็นการแสดงอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย

พลทหารชัยณรงค์ พงษ์สัจจา สังกัดกองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองทัพไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อุปสมบท กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ ขอให้การอุปสมบทในคร้งนี้ส่งผลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็วและกลับมาเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย


นางพรทิพา กล่าวว่า สำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็ว กลับมามีพระพลานามัยที่แข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดช่องลมรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั่วประเทศช่วยดลบันดาลให้พระองค์ทรงหายประชวรกลับมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 

You may have missed