25/02/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นายเพชร มาค่าย เชิญผ้าไตรประทานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายแด่วัดศรีคุณเมือง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นายเพชร มาค่าย เชิญผ้าไตรประทานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายแด่วัดศรีคุณเมือง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

วันนี้ (17/12/65) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ นายเพชร มาค่าย เชิญผ้าไตรประทานทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายแด่วัดศรีคุณเมือง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงกรุณาให้ นายเพชร มาค่าย เชิญผ้าไตรประทานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างศาลาเอนกประสงค์ แด่วัดศรีคุณเมือง ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีนายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก

ในการนี้มีพระครูรัตนวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ตลอดถึงหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้งถิ่น พ่อค้า ประชาน ร่วมทำบุญ
ประวัติวัดศรีคุณเมือง ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สร้างเมื่อ พ.ศ.2424

You may have missed