20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ เลขานุการในองค์ฯ พร้อมคณะ เชิญผ้าไตรประทาน ถวายผ้าป่าสามัคคีแด่วัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงท่าแขก สปป.ลาว

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ เลขานุการในองค์ฯ พร้อมคณะ เชิญผ้าไตรประทาน ถวายผ้าป่าสามัคคีแด่วัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงท่าแขก สปป.ลาว

วันนี้ (16/12/65) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาให้ เลขานุการในองค์ฯ พร้อมคณะ เชิญผ้าไตรประทาน ถวายผ้าป่าสามัคคีแด่วัดพระธาตุศรีโคตรบอง แขวงท่าแขก สปป.ลาว ในการนี้ มี ท่านวันไช พองสะหวัน เจ้าแขวงท่าแขก หัวหน้าห้องการ หน่วยงานสำนักงานแขวงท่าแขก เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ต้อนรับ และเข้าร่วมทำบุญในพิธีการนี้ด้วย


นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ กล่าวถึงมูลเหตุของพิธีการนี้ว่า ย้อนไปครั้นเมื่อหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ 4) เสด็จเยือนแขวงคำม่วน สปป.ลาว เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้านพี่ เมืองน้อง ปรองดองสามัคคี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี มิตรภาพบ้านน้อง เมืองพี่ ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา

โดยมีเจ้าแขวงท่าแขกเฝ้ารับเสด็จ ครั้งนั้นได้เสด็จวัดพระธาตุศรีโคตรบอง ถวายเครื่องสักการะพระธาตุศรีโคตรบอง ทรงร่วมสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส และเจ้าแขวงท่าแขกได้ทูลเรื่องการก่อสร้างศาลาการเปรียญของวัด ซึ่งหลังเก่าได้ทรุดโทรมไปมาก ทางวัดจึงได้ทำการรื้อ และก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เสร็จทันก่อนวันทำบุญประเพณีใหญ่ประจำปีของวัด ในวันขึ้น15ค่ำ เดือนสาม (เดือนสามเพ็ง) ของปี 2566 จึงทรงมีศรัทธา ทรงปวารณาองค์รับเป็นประธานช่วยสร้างศาลาการเปรียญตามที่เจ้าแขวงทูลขอมา


ด้วยเหตุนี้ จึงรับสั่งให้เลขานุการในองค์ฯ ประกาศบอกบุญแด่คณะญาติธรรมในองค์ฯ ร่วมตั้งกองบุญผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ เพื่อนำเงินปัจจัยที่ได้รับบริจาคทั้งหมดถวายสร้างศาลาการเปรียญวัดพระธาตุศรีโคตรบอง ให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการบุญครั้งนี้ได้มีผู้อุปถัมภ์หลักหลายท่าน ที่ร่วมประสานงานช่วยทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ดังนี้


1.นายเอกลักษณ์ มาค่าย นางสาวพัชลี ทิพอุต หจก.กิตติพงษ์รถเช่า ร่วมบริจาค 100,000 บาท พร้อมเป็นธุระจัดการรถตู้รับ-ส่ง จำนวน 4คัน เจ้าภาพอาหาร 3 มื้อ ห้องพักรับรอง 16 ห้อง และอาหารโต๊ะจีนรับคณะใหญ่ ไทย ลาว 10 โต๊ะ
2.นางสาวปรียานารถ สงจร นายอนิรุทร์ วงศ์นิ่ม นางสาวปานไพลิน นิลบรรจง บ.เมสิโอ้ ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมทำบุญ 100,000 บาท
3.นางสาวไพจิตรา ดาบพิมพ์ศรี บ.ทวีสุข 789 จำกัด ร่วมทำบุญ 100,000 บาท


4.นายเกษม ศรีสมบุญ (เต๋า ภูศิลป์) ร่วมทำบุญ 110,000 บาท
5.นางสาวพิยะดา บุญมี (ก้านตอง ทุ่งเงิน) ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
6.นางสาวนฤมล พลพุทธา (เวียง นฤมล) ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
7.นางสาวสาริศา หินอ่อน (ข้าวทิพย์ ธิดาดิน) ร่วมทำบุญ 30,000 บาท
8.นายนกรณ์ สุคนธทัต ร่วมทำบุญ 10,000 บาท


9.นายไพโรจน์ สุขสุดประเสริฐ ร่วมทำบุญ 10,000 บาท
10.นายนพรัตน์ ฉัตรเพรชตระการ ร่วมทำบุญ 10,000 บาท
11.นางสาวชญาณิศา ฐานิชณาณัณ ร่วมทำบุญ 10,000 บาท
12.ดร.คงสกล จึงพัฒนา ร่วมทำบุญ 10,000 บาท
ทั้งนี้มีผู้ร่วมทำบุญทางฝั่ง สปป.ลาว โดยการนำของท่านวันไช พองสะหวัน เจ้าแขวงท่าแขก รวบรวมได้ 100,000,000 กีบและยังร่วมต่อยอดภายหลังอีกต่อไป