03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ชาวนาสุดปลื้ม! จุรินทร์ ยัน ประกันรายได้ “ส่วนต่าง-ไร่ละ 1,000” จ่ายครบแน่นอน!

ชาวนาสุดปลื้ม! จุรินทร์ ยัน ประกันรายได้ “ส่วนต่าง-ไร่ละ 1,000” จ่ายครบแน่นอน!

26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:30 น. ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจ่ายเงินประกันรายได้ปีที่ 4 ว่าเงินที่จะโอนให้ชาวนามี2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่ 1 คือเงินส่วนต่างประกันรายได้ 2.คือไร่ละ 1,000 บาท

สำหรับประกันรายได้ หรือเงินส่วนต่างนั้นทั้งหมดที่จะโอนเข้าบัญชี ธกส. ซึ่งชาวนามาขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแล้ว 33 งวด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ 3 สมาคมชาวนากดปุ่มโอนเงินไปแล้ว 6 งวด ที่ต้องโอนพร้อมกันทีเดียว เพราะค้างจ่ายชาวนามาตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2565 และงวดที่ 7 คาดว่าน่าจะจ่ายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายนนี้ หลังจากนั้นอีก 26 งวดก็จะทยอยโอนทุกสัปดาห์ คาดว่าจะเป็นทุกๆวันพุธ ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอยู่ปกติจะเป็นแบบนี้


ส่วนก้อนที่ 2 คือไร่ละ 1,000 บาทอันนี้จะโอนทั้งหมด 5 งวด 5วัน คือวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาได้โอนไปแล้ว
เป็นจำนวนเงิน 10,015 ล้านบาท ครอบครัวชาวนา 804,017 ครัวเรือน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 65 โอนไปอีก เป็นจำนวนเงิน 10,841 ล้านบาท 985,871 ครัวเรือน

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2565 จะโอนอีก 11,037 ล้านบาท จำนวนครอบครัว 978,459 ครอบเรือน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 จะโอนอีก 11,369 ล้านบาท จำนวนครอบครัวชาวนา 980,489 ครอบเรือน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะโอนอีก 7,345 ล้านบาทครอบครัวชาวนา 546,458 ครอบเรือน

ที่เหลืออยู่คือภาคใต้ เนื่องจากยังไม่มีการปลูกเพราะฉะนั้นต้องรอปลูก หลังจากนั้นจะแจ้งเอกสาร ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งอนุญาตให้ภาคใต้ขึ้นทะเบียนได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 หลังจากนั้นเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นก็จะโอนไร่ละ 1,000 ต่อไป เพราะฉะนั้นถือว่าครบรวมทั้งหมด 4,300,000 ครอบครัวทั่วประเทศ และเป็นเงินประมาณ 50,600 ล้านบาท

“พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องกังวลกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลช่วยดูแลให้เกษตรกรทุกคนได้รับทั่วถึงตามที่กำหนดไว้ครับ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว
/: