16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“เฉลิมชัย”ขอบคุณชาวนาพาไทยผงาดเบอร์2ส่งออกข้าวโลกและครองแชมปข้าวดีที่สุดในโลก2ปีซ้อน พอใจส่งออกข้าว 9 เดือน 9หมื่นล้าน

“เฉลิมชัย”ขอบคุณชาวนาพาไทยผงาดเบอร์2ส่งออกข้าวโลกและครองแชมปข้าวดีที่สุดในโลก2ปีซ้อน พอใจส่งออกข้าว 9 เดือน 9หมื่นล้าน เพิ่มทั้งปริมาณและมูลค่าพร้อมเดินหน้านโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่4ชี้เป็นประโยชน์ช่วยเพิ่มรายได้ชาวนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพของชาวนาไทยและการส่งออกข้าวภายใต้
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563-2567 และยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ตั้งเป้า “ไทยเป็นผู้นำในด้านการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก เป็นการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคาโดย 3ไตรมาสแรกของปีนี้(ม.ค.-ก.ย.2565) ประเทศไทยส่งออกข้าวไปต่างประเทศได้ทั้งสิ้น 5.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าส่งออก 2,796.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ถึง95,233 ล้านบาท
สำหรับราคาส่งออกข้าวไทยเฉลี่ยในเดือน ก.ย.2565 อยู่ที่ตันละ 510.8 ดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่ราคาตันละ 500.5 ดอลลาร์สหรัฐ
ซึ่งทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้ 7-8 ล้านตันทำให้ประเทศไทยกลับมาผงาดขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกในปีนี้อย่างแน่นอน


ยิ่งกว่านั้นประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมข้าวโลก (World Rice Conference) ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565   ณ จังหวัดภูเก็ต โดยThe Rice Trader วารสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกา และจะมีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือรางวัล The World’s Best Rice Award ด้วยโดยก่อนหน้านี้ข้าวไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนซึ่งสะท้อนถึงผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยและยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนภาคเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่บูรณาการทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นนำถึงปลายน้ำและปลายปีนี้


นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์โดยการสนับสนุนของรัฐบาลยังเดินหน้านโยบายประกันรายได้ข้าวปีที่4ซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวช่วยเพิ่มรายได้ชาวนาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลผลิตต่อไร่ได้มากขึ้นรวมทั้งเร่งการพัฒนาพันธ์ุข้าวเน้นส่งเสริมเกษตรนาแปลงใหญ่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการแปรรูปข้าวสู่เกษตรมูลค่าสูง
“ขอบคุณชาวนาไทยทุกคนทุกครัวเรือนและทุกภาคีภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักจนขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยเพิ่มขึ้น ยังมีปัญหาที่ค้างคาสะสมมานานโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินรวมทั้งความท้าทายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เรายังต้องเผชิญในวันข้างหน้าโดยมีเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้ชาวนาแก้ไขปัญหาหนี้สินความยากจนและเพิ่มศักยภาพข้าวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป.”

You may have missed