16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“อลงกรณ์”แปลกใจ”ยุทธพล”คัดค้านโครงการแก้ปัญหาลิงแสมจังหวัดเพชรบุรี แนะทบทวนท่าที อย่าขวางความร่วมมือของ2กระทรวง

“อลงกรณ์”แปลกใจ”ยุทธพล”คัดค้านโครงการแก้ปัญหาลิงแสมจังหวัดเพชรบุรี แนะทบทวนท่าที อย่าขวางความร่วมมือของ2กระทรวง

เผยกรมปศุสัตว์ร่วมหารือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ.พร้อมทำงานร่วมกัน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยวันนี้ว่า รู้สึกแปลกใจต่อท่าทีของนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกมาคัดค้านโครงการแก้ปัญหาลิงแสมจังหวัดเพชรบุรีทำให้เกิดความสับสนงุนงงของหลายฝ่ายต่อท่าทีของนายยุทธพล ทั้งที่ก่อนหน้านี้กรมปศุสัตว์ได้หารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าฯ.เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและพร้อมร่วมมือทำงานร่วมกัน จึงขอให้นายยุทธพลทบทวนท่าทีเสียใหม่อย่าขวางความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและจังหวัดเพชรบุรี


สำหรับกรมปศุสัตว์รับผิดชอบกฎหมายหลายฉบับครอบคลุมงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ โรคระบาดสัตว์และการทารุณกรรมสัตว์มีสัตว์แพทย์และงบประมาณที่พร้อมสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกันแก้ไขปัญหาลิงแสมด้วยการใช้หลากหลายวิธีการโดยระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคีภาคส่วนรวมทั้งมหาวิทยาลัย 13 แห่งที่มีคณะสัตว์แพทย์และเครือข่ายองค์กรเอกชนมูลนิธิด้านอนุรักษ์สัตว์ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและในต่างประเทศรวมทั้งอดีตสัตว์แพทย์ที่เกษียณอายุก็พร้อมที่จะมาช่วยสนับสนุนจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชซึ่งรับผิดชอบกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าได้ทุ่มเททำงานหนักในการแก้ไขปัญหาลิงแสมโดยทำหมันลิงแต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและกำลังคนทำให้การลดประชากรลิงไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ดังปรากฎปัญหาให้เห็นในทุกวันนี้

“การทำหมันหลายปีที่ผ่านมาเพียง500กว่าตัวหรือเฉลี่ยปีละ100-200ตัวจากฝูงลิง2-3พันตัวด้วยสัดส่วนการทำหมันลิงต่อจำนวนลิงทั้งหมด5-10%จึงไม่ทันต่อการแพร่ขยายพันธ์ุของลิงและฝูงลิงซึ่งโดยธรรมชาติลิงเพศผู้สามารถสืบพันธ์ได้วันละ10ครั้งและเพศเมียมีลูกได้2ตัวต่อปี นอกจากนี้โดยพฤติกรรมของลิงที่อยู่เป็นฝูงเมื่อลิงเพศผู้เข้าสู่วัยหนุ่มจะถูกขับออกจากฝูงเดิมและไปสร้างฝูงใหม่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในส่วนการดำรงชีพของลิงที่แย่งที่อยู่ที่กินในพื้นที่จำกัดก็มีการต่อสู้กัดทำร้ายกันบาดเจ็บระหว่างฝูงไม่เว้นแต่ละวันเป็นปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ที่ต้องเร่งแก้ไขดูแลโดยเร็วเช่นกันอีกทั้งปัญหาการทำร้ายนักเรียนและนักท่องเที่ยวจนบาดเจ็บก็ยังมีให้เห็นและอาจติดโรคร้ายจากลิงมีอันตรายถึงชีวิต

การเอาลิงกังไปไล่ลิงแสมเป็นครั้งเป็นคราวเฉพาะจุดแต่ก็ไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทุกคนยังอยู่ในภาวะเสี่ยงตลอดเวลา หากเกิดเหตุเป็นข่าวก็กระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและภาพลักษณ์โดยรวมของจังหวัดเพชรบุรี ในหลายประเทศจะไม่ใช้วิธีการทำหมันเพียงอย่างเดียวในการควบคุมและลดประชากรลิงให้อยู่ได้กับชุมชนและไม่ก่อผลกระทบทั้งด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยความปลอดภัยและการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดจากสัตว์สู่คนจะประมาทไม่ได้บทเรียนกรณีวิกฤติโควิด19เป็นการแพร่ระบาดโรคจากสัตว์สู่คนที่ไม่เคยมีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นและรุนแรงขยายผลกระทบไปทั่วโลก เราจะอยู่ในความประมาทอีกต่อไปไม่ได้ “การแก้ไขปัญหาลิงแสมเขาวังและพื้นที่อื่นๆเป็นปัญหาใหญ่และยากเกินกว่าหน่วยงานเดียวจะแก้ไขได้ ต้องปรับรูปแบบวิธีการทำงานจะทำงานแบบเดิมๆต่อไปไม่ได้

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีลงพื้นที่สำรวจวิถีชีวิตของลิงแสมที่เขาวังและบนเกาะลิง3-4เกาะในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานไปดูศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าซึ่งมีลิงกว่า300ตัว เราขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด


จากสถานการณ์ปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในปัจจุบันกรมปศุสัตว์จึงได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้ามาช่วยจังหวัดเพชรบุรีและกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าฯ.ในการแก้ไขปัญหาลิงแสมเขาวังเป็นพื้นที่นำร่อง เชื่อว่าทุกคนคงอยากเห็นเขาวังและพื้นที่โดยรอบกลับมาคึกคักเหมือนในอดีตมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีและซื้อของฝากของดีเมืองเพชรติดมือกลับไป บ้านเรือนร้านค้าวัดวาอารามอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่ต้องพักอาศัยเหมือนอยู่ในกรงขัง การค้าธุรกิจฟื้นตัวกลับมาสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนอยู่อย่างปลอดภัย ขณะที่ประชากรลิงมีจำนวนที่เหมาะสมตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ “นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด.

You may have missed