16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

“VR ทางหลวง” ร้อยดวงใจมอบแสงไฟสู่แดนไกล”สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี” เชียงใหม่

“VR ทางหลวง” ร้อยดวงใจมอบแสงไฟสู่แดนไกล”สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี” เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ. สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ “สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา” และ “ชมรม VR ทางหลวง” โดย “นายไกรสร พัฒนยินดี” นายกสมาคมฯ และ ตำแหน่งประธานชมรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กร ได้มอบหมายให้ นายเอกนรินทร์ ยศบุญเรือง (VR.8990 )

/ นายทศวรรษ สิทธินาม (VR.9097) / นายภุชงค์ วงษ์สุวรรณ (VR.9240) เป็นตัวแทนนำ “โคมไฟโซล่าเซลล์” ไปถวายให้กับ “สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีจามเทวี” จำนวน 3 ชุด เนื่องด้วยสำนักปฏิบัติธรรมฯอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ และขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการส่องแสงสว่างในยามค่ำคืน และการถวายโคมไฟฯในครั้งนี้จะเป็นการช่วยส่องแสงสว่างต่อผู้ปฏิบัติธรรม และมีความสะดวก ปลอดภัย ยิ่งขึ้น

ในการนี้ “ชมรม VR ทางหลวง” มีความรู้สึกปลาบปลื้ม และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเหล่าพุทธบริษัทเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนานสืบไป และขออนุโมทนาผลบุญในการถวายโคมไฟฯ นี้ แด่พี่น้อง ประชาชน ทุกๆท่านด้วยเทอญ.

You may have missed