16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเยือนแขวงคำม่วน สปป.ลาว เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้านพี่ เมืองน้อง

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเยือนแขวงคำม่วน สปป.ลาว เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้านพี่ เมืองน้อง

วันนี้ (26/10/65) หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จเยือนแขวงคำม่วน สปป.ลาว เชื่อมสัมพันธไมตรี บ้านพี่ เมืองน้อง ปรองดองสามัคคี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี มิตรภาพบ้านน้อง เมืองพี่ ไทย-ลาว เมื่อเวลา 16.00 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จโดยเครื่องบินสายการบิน แอร์-เอเชีย จัดถวายโดย นายพิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร จากท่ากาศยาน ดอนเมือง -นครพนม เมื่อเสด็จถึงแล้ว มีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยราชการ พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเชิญเสด็จ ตัวแทนสายตระกูลโทนแก้ว เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นเสด็จขึ้นรถยนต์ที่นั่ง จากท่ากาศยานนครพนม ไปเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 3 คำม่วน-นครพนม โดยมี ท่านวันไช พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการ สปป.ลาว เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงมีปฏิสันธานสัมพันธไมตรีกับเจ้าแขวงคำม่วน ตรัสถึงความรัก ความผูกพันธ์ ที่ทั้ง 2ประเทศ ผูกพันกันมาหลายร้อยปี และทางเจ้าแขวงคำม่วนได้จัดพิธีรับขวัญผูกแขน ซึ่งเป็นพิธีโบราณของ สปป.ลาว ที่ใช้จัดต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง แสดงถึงความเคารพ รัก ให้เกียรติ มีความยินดี ในการเสด็จเยือนครั้งนี้


จากนั้น เจ้าแขวงคำม่วน เป็นประธานดำเนินการพาเสด็จยังสถานที่สำคัญภายในแขวงคำม่วน อาทิ วัดพระธาตุศรีโคตรบอง กราบพระพุทธรูปประธานในวิหารหลวง กราบพระธาตุศรีโคตรบอง ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีโคตรบอง สักการะเสาหลักเมืองท่าแขก ตามลำดับ จากนั้น ท่านวันไช พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ได้ทรงกรุณาเสด็จมาเป็นอาคันตุกะ ในนามบ้านพี่ เมืองน้อง แล้วถวายอำนวยพรลาก่อนเสด็จกลับประเทศไทย


การนี้ หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงกรุณาประทานของที่ระลึก ให้แก่ ท่านวันไช พองสะหวันเจ้าแขวงคำม่วน และหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ทรงประทานเงิน ซึ่งได้รับการถวายบริจาค โดยนายพิศณุภงศ์ ศรีศากยวรางกูร ประทานแด่เจ้าแขวงคำม่วน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือสาธารณะโยชน์ต่อไป

You may have missed