30/11/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

สมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ต การกุศล จ.เจ รักษ์ป่า เพื่อระดมทุนเข้า โครงการ “กองทุนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ”

สมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ต การกุศล จ.เจ รักษ์ป่า เพื่อระดมทุนเข้า โครงการ “กองทุนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ”

สมาคมอุทยานแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ต สร้างความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อระดมทุนเข้า โครงการ “กองทุนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ” เชิญ ศิลปินชื่อดัง เจ. เจตริน แสดงคอนเสิร์ต การกุศล จ.เจ รักษ์ป่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565 ณ โรงเบียร์ เยอรมันตะวันแดง เลียบด่วนรามอินทรา โดยได้รับเกียรติจาก นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติประธานในพิธี กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมทำงานบุญในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษณ์ป่า


สพญ.(สัตวแพทย์หญิง.) ชนันญา กาญจนสาขา สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) และนายอำนาจ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ได้รับมอบเงิน สนับสนุนเวชภัณท์และอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษณ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จากท่านประธานในพิธี


ต่อด้วยคณะผู้ใหญ่ใจบุญร่วมสมทบทุนในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการประมูลของจากนายกและอธิบดีเพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยในการดำเนินงานต่างๆ และที่พลาดไม่ได้คือการแสดงของศิลปิน เจ. เจตริน คอนเสิร์ตการกุศล จ.เจ รักษ์ป่า เพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมของสมาคมอุทยานแห่งชาติ ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า ให้กับเยาวชนและภาคส่วนต่างๆ รวมไปถึงระดมทุนเข้าโครงการ “กองทุนฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจ” และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของภาคประชาชนอีกด้วยค่ะ.


-สัมภาษณ์ นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ
-สัมภาษณ์ นายธนพัต ปิติวราธนกุล ประธานอนุกรรมการฝ่ายหารายได้และพัฒนาแหล่งทุน สมาคมอุทยานแห่งชาติ
-สัมภาษณ์ สพญ. ชนันญา กาญจนสาขา สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
-สัมภาษณ์ นายอำนาจ ม่วงปรางค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
ดำเนินโดยนายธนพัต ปิติวราธนกุล
กรรมการ และ ประธานฝ่ายจัดหารายได้สมาคมอุทยานแห่งชาติ
#สมาคมอทยานแห่งชาติ

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม