20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#12 เมษา 65นี้ มาลงคะแนนเลือก สเปญ จริงเข้าใจ เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กันดีกว่า


ตามที่สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้สมัคร เป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า เนื่องจากหมดวาระการบริหารงานของคณะกรรมการชุดเก่า จากนั้น อดีตนักเรียนเก่าปรินส์รอย รุ่น สไปเดอร์ ที่จบมัธยมต้นปี2525 และรุ่นป่านที่จบมัธยมปลายปี2528

ได้มีมติส่ง เพื่อนร่วมรุ่นชื่อ สเปญ จริงเข้าใจ เข้ารับสมัคร ด้วยจิตวิญญาณความรักโรงเรียน นักเรียน และบุคลากร มีวิสัยทัศน์ ในการสนับสนุนส่งเสุริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษาครอบครัวที่มีปัญหาให้สามารถเรียนจบการศึกษาได้โดยไม่มีปัญหาค่าเล่าเรียนอย่างภาคภูมิ ตลอดจนถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ศิษย์เก่าให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าตามภารกิจของสมาคมต่อไป


สำหรับ สเปญ จริงเข้าใจ มีประวัติการเรียนและกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม สมัยเป็นนักเรียนที่เคยได้รับโล่รางวัล Best All Around ของโรงเรียน ที่มอบให้นักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่นในการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)ปี2525และโล่รางวัลคะแนนสอบสูงสุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของจังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ.2520 เป็นนักกีฬาฟุตบอลของจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขันกีฬา “โค้กคัพ”ครั้งแรก เป็นดาวซัลโวยิงประตูสุดสูงในทัวร์นาเมนต์สมัยนั้น และยังเป็นนักดนตรีวงดุริยางค์โรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศในระดับประเทศเมื่อ40ปีที่ผ่านมา


ด้านการทำงาน สเปญ เป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาโดยตลอด20กว่าปี ตั้งแต่การเรียนในระดับปริญญาตรี เคยเป็นผู้บริหารให้บริษัทสถาบันการเงินชั้นนำในยุโรปและอเมริกากว่า20ประเทศรวมถึงประเทศไทย เมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาได้รับแต่งตั้งจากสภาคริตสจักรแห่งประเทศไทยให้มาช่วยเป็นผู้จัดการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนถึงอาคาร สถานที่ สนามกีฬาประเภทต่างๆให้นักเรียน และครอบครัวได้รับประโยชน์กับความทันสมัยจนเป็นที่ประจักษ์ให้กับโรงเรียน…ปัจจุบันการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ คนปัจจุบัน ซึ่งนับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนหนึ่ง ที่น่าจับตามอง และขอเชิญชวนนักเรียนเก่า ศิษย์เก่าปรินส์รอย ทุกรุ่น ทุกคน ทั่วประเทศ “ ปิกบ้านเฮา มาลงคะแนนเลือก สเปญ เป็นนายก สนป.เพื่อ ลูกหลานเรากัน 12 เมษายน 65 นี้”

You may have missed