13/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรง “ประทานสิ่งของ” ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด19 ในจังหวัดอุบลราชธานี

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรง “ประทานสิ่งของ” ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด19 ในจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 “หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภานุพันธุ์” พระราชปนัดดาในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) ทรงกรุณาประทาน ชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 ชุด Pertonat prolective Eguuipment PPeจำนวน100ตัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เเพทย์เเละมุ้ง 100 หลัง แก่ผู้กักตัวเเละผู้ป่วยโควิด-19

โดยทรงกรุณา ให้ “ดร.พนธ์พันธ์ เลิศจันทรางกูร” ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการในองค์ฯ เชิญมอบให้ “นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร” นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำไปช่วยเหลือเบื้องต้น และขอเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เเละผู้ป่วยโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี

ทั้งนี้ สำนักงานเลขนานุการในองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ขอขอบคุณ “คุณเเม่นวพันธ์ บ.ภูมิสยามปทุมธานี” และ บ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสะพานบุญ ในการนี้

 

You may have missed