10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#การประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ” พลศึกษาเกมส์ “


วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00.น ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ” พลศึกษาเกมส์ “

โดยมี อาจารย์อรรถพร คำพวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ , ผศ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ หัวหน้าสำนักงานกีฬา และ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vdo Conference)

ณ ห้องประชุมพลบดี 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

You may have missed