09/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (ชม ) มีมาตราการอย่างเคร่งครัด ในการรักษาสะอาด สะดวก ปลอดโควิด 19

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ภาวะที่เชื้อไวรัส โคโรนา โควิด 19 ระบาดอย่างหนัก

ภายในมหาวิทยาลัย มีมาตราการอย่างเคร่งครัด ในการรักษาสะอาด สร้างความสะดวก ปรับปรุงสถานที่อย่างสวยงามและปลอดภัยครับ


จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รายงานการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวันที่ 25 เมษายน ฝั่งอาคารมาร์ติน/ นางสาวนลินรัตน์ / สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ มีรปภปฏิบัติหน้าที่ /และมีคนงาน นายช่าง ปฏิบัติหน้าที่เก็บกวาดใบไม้ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ให้มีความสะอาด มองดูสบายตา เป็นสง่าแก่

 

 

You may have missed