02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รอง​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ (เชียงใหม่) จัดทำสนามการเรียนและการฝึกซ้อม กีฬา กอลฟ์เพิ่มเติมอีก 1 ช่อง

ดร.จารุ​วัฒน์​ สัตยา​นุ​รักษ์​ รอง​อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​การกีฬา​แห่งชาติ​ วิทยาเขต​เชียงใหม่​

สนับสนุนส่งเสริมกีฬากอล์ฟ ในมีความเป็นเลิศผู้รักกีฬากอล์ฟ สร้างสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง จากการออกรอบ

จัดทำสนามการเรียนและการฝึกซ้อม กีฬา กอลฟ์เพิ่มเติมอีก 1 ช่องครับ