16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ลำปาง-บรรยากาศพิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี 2564 แบบ New Normal เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (ชมคลิป)

ลำปาง-บรรยากาศพิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี 2564 แบบ New Normal เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=S5xHr3an_3c[/embedyt]

 

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและภริยา เป็นประธานในพิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 โดยมีนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน


การนี้ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมอบให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เพื่อจัดข่วงแก้วเวียงละกอน และแขกผู้มีเกียรติรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงาน


การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนที่จะได้นำเอาอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ก่อให้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้นำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาพัฒนาและขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง หลังจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid–19) ผ่อนคลาย และเข้าสู่ภาวะปกติ ต่อไป


สำหรับปีนี้ จังหวัดลำปางจัดงานภายใต้แนวความคิด “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัยไร้ โควิด-19” เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวลำปาง โดยกิจกรรมใน “ข่วงแก้วเวียงละกอน” มีซุ้มจัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจากชุมชน 13 อำเภอ จังหวัดลำปาง อาทิเช่น ผ้าทอเมืองรถม้าลำปาง ผ้าทอไทยลื้อ พีรนุชผ้าฝ้าย กะลาเอาท์เลท(อ.ห้างฉัตร) น้ำส้มเกลี้ยง(อ.เถิน) ข้าวแต๋นบุญทวี(อ.เมือง) เห็ดครูกานต์(อ.แม่ทะ)ตะเกียงโบราณ(อ.ห้างฉัตร)กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิรดา สินค้าโครงการพัฒนาของวัฒนธรรม(อ.เกาะคา)

ชัยสุพรรณหมูฝอย(อ.สบปราบ) TJ Coctus(อ.เมือง) สังวาลผ้าทอ ผ้าทอแก้วใจ เจ้าขาคิดส์ และมีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญา 6 กิจกรรม ด้วยกัน อาทิ สาธิตทำตุงพญายอ สาธิตทำน้ำอบไทย สาธิตทำตุงใย สาธิตทำดอกไม้ไหว โดยเฮือนม่านดอกแก้ว สาธิตทำสวยกาบ และสาธิตกลุ่มพัฒนาอาชีพไม้แกะสลัก อ.งาว  โดยบรรยากาศข่วงแก้วเวียงละกอน แสดงวิถีชุมชนแบบอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแบบล้านนา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของผู้ที่เข้าร่วมงาน การตกแต่งสถานที่ เป็นต้น


ในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามรูปแบบดำเนินการตาม มาตรการควบคุมโรคระบาดตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดตลอดการจัดงาน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานปฎิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T คือ มีการเว้นระยะห่าง หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ การคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิ และติดตั้งแอปพลิเคชั่นไทยชนะ


ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถรับชมกิจกรรมและบรรยากาศต่างๆ ทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทาง Facebook Fanpage “ข่วงแก้วเวียงกอน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง 2564” และ“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ปี 2564”


นอกจากนี้กิจกรรมในงานประเพณี”สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง”ประจำปี 2564 ได้มีการจัดเตรียมการแสดงขบวนแห่สลุงหลวง การจัดแสดงขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง และขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 13 อำเภอ ที่ตกแต่งตามเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาที่มีงดงาม โดยมีการเตรียมการถ่ายทอดสดออนไลน์ให้ชาวจังหวัดลำปาง และจากทั่วประเทศ รวมถึงทั่วโลกได้รับชม ในวันที่ 12 และ 13 เมษายน 2564 เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีที่ดีงาม แต่ด้วยมีประกาศ ยกเลิกกิจกรรมในวันที่ 12,13 เมษายน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้การแสดงขบวนต่างๆในรูปแบบออนไลน์ ต้องยกเลิกไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดลำปาง

เขียนข่าว: ผศ.พิมพาภาณ์ วงศ์เตชะนนท์

You may have missed