เชียงใหม่ //// พิธีเริ่มโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเริ่มโครงการเกษตรอุตส…

Read More

“ชาวสวนยางโชคดีรับปีใหม่”อดีต สส.จ.เชียงรายสร้างชื่อให้คนไทยหาตลาดใหญ่ในประเทศจีนขายหมอนยางพารา100%แท้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย (ชมคลิปคลิกๆ)

“ชาวสวนยางโชคดีรับปีใหม่”อดีต สส.จ.เชียงรายสร้างชื่อให้คนไทยหาตลาดใหญ่ในประเทศ…

Read More

เครือข่ายชาวสวนยางผนึกกำลังแปรรูปหมอนยางพาราส่งขายจีน

30 วิสาหกิจชาวสวนยางพารา รวมพลังแปรรูปน้ำยางเป็นหมอนยางพารา ผนึกภาคเอกชนส่งออกจีน ผ่านช่อง…

Read More

เชียงใหม่ /// วิทยากรกระบวนการ กอ.รมน เชียงใหม่ ลงพื้นที่ ดูศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  เวลา 10.00 น. พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำ…

Read More

จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาครจัดงาน สินค้าเกษตรก้าวไกล เชื่อมโยงสินค้าเกษตรภูมิภาค

จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาครจัดงาน สินค้าเกษตรก้าวไกล เชื่อมโยงสินค้าเกษตรภูมิภา…

Read More

ตัวแทนเกษตรกร “วอนรัฐบาล” แนะนำการใช้ไกลโฟเซตอย่างถูกวิธี ก่อนตัดสินจำกัดการใช้ เชื่ออาจกระทบความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรกรรมในไทย

ตัวแทนเกษตรกร “วอนรัฐบาล” แนะนำการใช้ไกลโฟเซตอย่างถูกวิธี ก่อนตัดสินจำกัดการใช…

Read More

เกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรปลูกพืชระยะสั้นหลังน้ำลด

เกษตรกร อ.ระโนด จ.สงขลา เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้…

Read More

พ่อเมืองแปดริ้ว พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าตลาดบ่อบัว ตลาดย่านการค้าเก่าแก่เมืองแปดริ้ว พร้อมเยี่ยมชมสวนเมล่อน (กางมุ้ง) และฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี

พ่อเมืองแปดริ้ว พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าตลาดบ่อบัว ตลาดย่านการค้าเก่า…

Read More