งานแถลงข่าวสภาสตรี จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรม “ทุกก้าวด้วยใจ ให้เด็ก สตรีและผู้สูงวัย สุขภาพดี”

งานแถลงข่าวสภาสตรี จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรม “ทุกก้าวด้วยใจ ให้เด็ก สตรีและผู้สูงวัย …

Read More

เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม.ร่วมหน่วยราชการและพี่น้องม้ง ทำแนวป้องกันไฟป่า

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พันเอกพนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการ…

Read More

เชียงใหม่ /// กอ.รมน. จังหวัด ช.ม. จัดอบรมโครงการสร้างความปรองดองของชุมชนเพื่อความยั่งยืน (RESILENCE GREEN COMMUNITY)

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๑ เวลา เวลา ๐๙๐๐ น.สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๑๕(สน…

Read More

เชียงใหม่ /// กรมหม่อนไหม จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม “Mulberry In Love ชม ชิม ช้อป แชร์ @ หม่อนไหมเชียงใหม่

หวังผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน…

Read More

เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม. มอบแท้งค์น้ำให้กับโรงเรียนและชุมชน ไว้เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561   พล.ต.กรีพล อุทิตสาร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายจ้หน้าท…

Read More

เชียงใหม่ /// นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เติมรักให้อากาศ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นป…

Read More

เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม. โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ประจำปี 2561

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09.30 น.     พ.อ.พนม ศรีเผือด รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวล…

Read More

เชียงใหม่ /// สวทช. ภาคเหนือ เปิดประชุม “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้” ชูผลงานวิจัยใช้ได้จริง ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่งคั่งและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเก…

Read More

เชียงใหม่ //// รมว.กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย

พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เดินทางมาเป็นประ…

Read More

เชียงใหม่ //// ขนส่งเชียงใหม่ เปิดตัว Taxi ok ยกระดับความปลอดภัย

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัว Taxi ok ยกระดับความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทางเล…

Read More