เพชรบูรณ์ ชุ่มฉ่ำกลางสายฝน ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

admin

260762 เพชรบูรณ์ ชุ่มฉ่ำกลางสายฝน ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ปี 2558 ประจำปี 2562

 

***** เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์วัดป่าเสนานุช หมู่ 11 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรวุฒิ อินตะมะ นายอำเภอวังโป่ง พร้อมด้วย นายมานิตย์ อูบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน และนายดุลยพัฒน พรมภักดี กำนันตำบลวังหิน ได้ร่วมนำ ส่วนราชการ ,ผู้นำท้องถิ่น ,ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ,เยาวชน ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน และพระสงฆ์ กว่า 400 คน ช่วยกันนำกล้าพันธ์ไม้ เช่น

ต้นฉัตร หว้า มะฮอกกานี ตะแบก ตะเคียน ฯลฯ จำนวน 1,200 ต้น ดำเนินการปลูกป่า ในพื้นที่ ราว 5 ไร่เศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา ปี 2558 ประจำปี 2562 นี้


และเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดี และกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดการรัก หวงแหน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สืบต่อไป
ทั้งนี้ นายมานิตย์ อูบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน กล่าวว่า แม้ในวันนี้จะมีฝนตกลงมาโปรยปรายตลอดเวลา แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันปลูกต้นไม้ กว่า 1,200 ต้น จนแล้วเสร็จท่ามกลางสายฝนที่เย็นฉ่ำ หลังจากต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงมานานนับเดือน

 

ภาพ/ข่าว/เดชา มลามาตย์ 0949962661

Next Post

คนร้ายรุมฆ่าโหดชาวบ้านที่โก-ลก 1 ราย

260762 เพชรบูรณ์ ชุ่มฉ่ำกลางสายฝน ปลูกป่า เฉลิมพระ […]

You May Like

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์