ชาวบ้าน » คนเก็บขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี อารมณ์ดีเปิดเครื่องเสียงสร้างความบันเทิง ขณะเก็บขยะประกอบอาชีพสุจริต ในขณะที่หลายคนเมินหน้าหนี ขยะและสิ่งปฏิกูล (ชมคลิป)

คนเก็บขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี อารมณ์ดีเปิดเครื่องเสียงสร้างความบันเทิง ขณะเก็บขยะประกอบอาชีพสุจริต ในขณะที่หลายคนเมินหน้าหนี ขยะและสิ่งปฏิกูล (ชมคลิป)

10 พฤษภาคม 2019
165   0

คนเก็บขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรี อารมณ์ดีเปิดเครื่องเสียงสร้างความบันเทิง ขณะเก็บขยะประกอบอาชีพสุจริต ในขณะที่หลายคนเมินหน้าหนี ขยะและสิ่งปฏิกูล

 

 

นี่คือภาพ และ เสียงของรถเก็บขยะเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่พนักงานเก็บขยะได้สร้างความสุขให้ตัวเองด้วยการติดตั้งเครื่องเสียงและลำโพงเพื่อเปิดเพลง สร้างความบันเทิง ในขณะทำงานเก็บขยะให้แก่ชาวบ้าน ชุมชน กระบกเตี้ย ซอยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ บริเวณถนนท่าแฉลบ ซึ่งเป็นการทำงานที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อน รำคาญแก่คนในชุมชน ขณะเดียวกันชาวบ้านกลับรู้สึกดี และ รับรู้ได้ว่ารถเก็บขยะกำลังมาจึงมีเวลาเตรียมตัวในการนำขยะที่มีอยู่ในครัวเรือนฝากพนักงานเก็บขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรีไปกำจัด

ทั้งนี้ ปัจจุบันอาชีพพนักงานเก็บขยะเป็นอาชีพที่หลายคนเมินหน้าหนี เพราะต้องพบ เจอะเจอขยะเน่าเหม็น รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เป็นประจำทุกวัน โดยพวกเค้ามีความอดทนที่จะทำงานดูแล รักษาความสะอาดของบ้านเมืองตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สิ่งที่พนักงานเก็บขยะต้องการจากชาวบ้าน คือการแยกขยะประเภทต่าง ๆ เพื่อง่ายแก่การคัดแยก โดยเฉพาะขยะเปียก ขยะเคมีที่มีพิษ ควรคัดแยกให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอันตรายและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนชาวบ้านกล่าวว่ามีความพึงพอใจอย่างมากกับพนักงานเก็บขยะของเทศบาลเมืองจันทบุรีที่เปิดเพลง สร้างความบันเทิง ปรับอารมณ์ตัวเองให้สนุกสนานเพื่อลดความเครียด ความกดดันจากการทำงานที่หลายคนเมินหน้าหนีในการประกอบอาชีพแบบนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก