เกษตร » ต้นตำหรับทุเรียนเสริมราก เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลสวนทุเรียน ฟรี (ชมคลิป)

ต้นตำหรับทุเรียนเสริมราก เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลสวนทุเรียน ฟรี (ชมคลิป)

3 พฤษภาคม 2019
260   0

ต้นตำหรับทุเรียนเสริมราก เปิดอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลสวนทุเรียน ฟรี

 

วันนี้ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ สวนทุเรียน บ้านเหนือคลอง ต.ทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายเผชิญศักดิ์ สาสุธรรม เจ้าของร้าน “ปาดแม่โจ้พันธุ์ไม้” และเป็นต้นตำหรับทุเรียนเสริมราก หรือ ทุเรียน 4 ราก ได้เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ การให้ความรู้และปฎิบัติจริงตามฐานต่างๆ,การคัดเลือกสายพันธุ์ เทคนิคการปลูก และการดูแล, การดูแลจัดการทุเรียนใหญ่ ให้ผลผลิต

และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยทางดิน เพื่อการบำรุงต้น ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยา ฮอร์โมน และอาหารพืช พร้อมทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นต้น โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่ และผู้ที่ปลูกทุเรียนจำนวนร้อยไร่ จากพื้นที่ อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี และอำเภอคลองหอยโข่ง กว่า 150 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ ในครั้งนี้ ฟรี

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา