คลิป » ชุมพร – จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “Run Together 2019” (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “Run Together 2019” (ชมคลิป)

28 เมษายน 2019
218   0

ชุมพร – จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “Run Together 2019”

 

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 05.50น.นายสนิท ศรีวิหครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน “Run Together 2019” ในการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ มีนักวิ่งจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฯ จำนวน 1,100 คน และยังมีนักท่องเที่ยวที่ติดตามมาเยือนจังหวัดชุมพร ไม่น้อยกว่า 2,000 คน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เห็นถึงสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทีสวยงามของจังหวัดชุมพรเพิ่มมากขึ้น


ร้อยตำรวจเอก บุญชู จันทร์เดชะ เปิดเผยว่า ด้วยชมรมนักวิ่งจังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร และสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร จัดให้มีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Run Together 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านสนใจการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด ร่วมทั้งกิจกรรมวิ่งแข่งขันมินิมาราธอน “Run Together 2019” ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสนับสนุนสาธารณะประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดชุมพร

และสนับสนุนบ้านเอื้อพร บ้านพักพิงเด็กและผู้หญิง อำเภอ ละแม จังหวัดชุมพร จะมีนักกีฬาพร้อมผู้ติดตางเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพน จำนวน 3000 คน กำหนดจัดการแข่งขันฯ เป็น 2 ระยะ คือ Fun Run และมินิมาราธอน นักกีฬาที่ร่วมวิ่งจะได้รับเหรียญรางวัลทุคน ในส่วนของถ้วยรางวัลได้จัดทำเป็นรูปหล่อเสมือนจริงครึ่งองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ผ่านการปลุกเสกจากจ้าคณะจังหวัดชุมพร โดยสามารถใช้สำหรับบูชา หรือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของนักวิ่งได้


นายสนิท ศรีวิหครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เผย กระผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการทุกท่านและขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำให้จัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน และประชาชนทุกคนให้หันมาสนใจกีฬา รักษาสุขภาพ ตามสโลแกนที่ว่า “สุขภาพที่ดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องเล่นกีฬา”

ตามที่ชมรมรักวิ่งจังหวัดชุมพร ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร และสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร จัดให้มีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน“Run Together 2019” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนกลับมาสนใจในการออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นสนองตอบ นโยบายของรัฐบาล”เมืองรองต้องห้ามพลาด” เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน อย่างยังยืนและมั่นคงต่อไป

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514