ท่องเที่ยว » สวนสัตว์สงขลาจัดนิทรรศการวันสมเสร็จโลกให้นักท่องเที่ยวชมพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ในสระน้ำฉลองให้คู่รักสมเสร็จ ทองพูล กับมะแมะ

สวนสัตว์สงขลาจัดนิทรรศการวันสมเสร็จโลกให้นักท่องเที่ยวชมพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ในสระน้ำฉลองให้คู่รักสมเสร็จ ทองพูล กับมะแมะ

28 เมษายน 2019
150   0

สวนสัตว์สงขลาจัดนิทรรศการวันสมเสร็จโลกให้นักท่องเที่ยวชมพร้อมกับจัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ในสระน้ำฉลองให้คู่รักสมเสร็จ ทองพูล กับมะแมะ

 


ที่ สวนสัตว์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันสมเสร็จโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน ของทุกปี โดยในปีนี้ ทางสวนสัตว์สงลาได้จัดนิทรรศการแสดงถึงประวัติของสมเสร็จพร้อมกับมีกิจกรรมระบายสีรูปสมเสร็จ โดยมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้จัดเลี้ยงอาหารบุฟเฟ่ฉลองให้กับสมเสร็จโดยนำผลไม้และใบขนุนมาใส่ในแพไม้ไผ่ ก่อนที่จะนำลงไปลอยในสระน้ำในคอกของสมเสร็จ 2 ตัว ซึ่งเป็นคู่รักกัน

โดยตัวผู้ชื่อ “ทองพูล” ส่วนตัวเมียชื่อ “มะแมะ” อายุ 16 ปี เท่ากัน ซึ่งได้คลอดลูกสมเสร็จเพศผู้ออกมาให้สวนสัตว์สงขลาแล้ว 2 ตัว
และหลังจากที่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์นำแพผลไม้ไปลอยในสระน้ำ “ทองพูล” และ “มะแมะ” ก็ได้ลงไปกินผลไม้กับใบขนุนในสระน้ำ อย่างเย็นใจและสบายอกสบายใจ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว โดยระหว่างกินอาหารบางครั้งทั้งคู่ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน โดย “ทองพูล” จะป้อนใบไม้ให้กับ “มะแมะ”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา