ข่าวประชาสัมพันธ์ » นครสวรรค์ /// เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ทดลองใช้ระบบรับนัดผ่านการลงทะเบียนอัตโนมัติ

นครสวรรค์ /// เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ทดลองใช้ระบบรับนัดผ่านการลงทะเบียนอัตโนมัติ

21 มีนาคม 2019
231   0

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  เรียนผู้รับบริการทุกท่าน ด้วยแผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ โรงพยาบาลได้ทดลองใช้ระบบรับนัดผ่านการลงทะเบียนอัตโนมัติ ดังนั้นขอให้ผู้รับบริการ ยื่น เอกสารนัดแผนกอายุรกรรม ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

ภาพ/ข่าว   ปชส.สปร.

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV