Uncategorized » นครสวรรค์ /// เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์”

นครสวรรค์ /// เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ “วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์”

16 มีนาคม 2019
247   0

วันที่  (15 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ” วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ

เพื่อเป็นการจัดหารายได้สำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่สภากาชาดไทยมอบหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทยและพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของประชาชน ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานได้เปิดรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา อาทิจาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ภาคเอกชน ตลอดจนทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการ”วันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาดนครสวรรค์”

ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM newsTV