เกษตร » พิจิตร ภัยแล้งมาเยือนชาวนารวมตัววอนชลประทานขยายเวลาส่งน้ำช่วยก่อนที่นาข้าวนับหมื่นไร่ส่อจะแห้งตาย (ชมคลิป)

พิจิตร ภัยแล้งมาเยือนชาวนารวมตัววอนชลประทานขยายเวลาส่งน้ำช่วยก่อนที่นาข้าวนับหมื่นไร่ส่อจะแห้งตาย (ชมคลิป)

26 กุมภาพันธ์ 2019
131   0

ภัยแล้งต้นข้าวขาดน้ำนับหมื่นไร่ ชาวนาอำเภอเมืองพิจิตร และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รวมตัวบุกโครงการชลประทานวังจันทร์ ขอขยายระยะเวลาส่งน้ำเนื่องจากต้นข้าวที่ออกรวงกำลังส่อเค้าว่าจะขาดน้ำแห้งตาย ต้นเหตุชลประทานขีดเส้นแดงจะหยุดการจ่ายน้ำแค่วันที่ 11 มีนาคม 2562 แต่ชาวนาต่อรองขอให้จ่ายน้ำไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งคงต้องรอฟังผลต่อไป

 

วันที่ 26 ก.พ.62 ที่สำนักงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วังจันทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สำนักชลประทานที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ได้มีเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง ตำบลดงป่าคำ ตำบลเมืองเก่า ของอำเภอเมืองพิจิตร และเกษตรกรชาวนาตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จำนวนกว่า 50 ราย ได้เดินทางมาเรียกร้องขอน้ำสำนักชลประทานเติมเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอทำให้ต้นข้าวนับหมื่นไร่ที่กำลังส่อเค้าว่าต้นข้าวอาจจะขาดน้ำแห้งตาย เนื่องจากชลประทานขีดเส้นแดง ว่า จะหยุดการจ่ายน้ำ ให้เกษตรกร แค่วันที่ 11 มีนาคม 2562 แต่ชาวนากลุ่มนี้ต่อรองว่า ขอให้จ่ายน้ำไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2562


โดยนายสมนึก พุทธเกษม ชาวนาหมู่ที่ 2 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร กล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนหน้านี้ได้ทำนาปลูกข้าว และต้นข้าวมีอายุประมาณ 2 เดือน ซึ่งกำลังเจริญเติบโต และตั้งท้องใกล้ออกรวง โดยมีพื้นที่ทำนา รวมๆแล้ว นับหมื่นไร่ที่ต้องอาศัยน้ำจากคลองชลประทานซี 90 ซึ่งเป็นคลองที่แยกมาจากคลองชลประทานซี 1 โดยปัจจุบันน้ำส่งไปให้เกสรกร แต่ปรากฏว่าผู้ที่อยู่ปลายน้ำ หรือ ปลายคลอง ได้รับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ต้นข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวง ส่อเค้าว่าจะยืนต้นแห้งตาย จึงทำให้ชาวนากลุ่มดังกล่าว ต้องรวมตัวกันออกมาเรียกร้องวอนหน่วยงานของชลประทานช่วยหาวิธีขยายเวลาในการส่งน้ำที่จะตัดรอบเวรการส่งน้ำให้ชาวนาจากวันที่ 11 มีนาคม 2562 ขอให้ขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม2562 เพื่อให้ต้นข้าวได้รับน้ำและเจริญเติบโตได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป


ในส่วนของ นายสนทยา คำวรรณ หัวหน้างานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 วังจันทร์ กล่าวว่า…หากเกษตรกรจะขอขยายระยะเวลาส่งน้ำออกไปถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นั้น สามารถทำได้ แต่ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรมาเพื่อให้ชลประทานวังจันทร์ส่งต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการตัดสินใจอนุมัติ ต่อไป

สิทธิพจน์ พิจิตร