Uncategorized » นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน

21 กุมภาพันธ์ 2019
300   0

วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.09 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 5

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็น อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 4.0 เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ ส 2 , การเลิกบุหรี่ , สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อให้การพัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV