การศึกษา » เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

20 กุมภาพันธ์ 2019
236   0

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของภาควิชา และปัญหาในด้านต่างๆ โดยมี รศ.พญ.สุมาลี ศิริอังกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ภาควิชาพยาธิวิทยา อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักข่าวภูมืภาค PM news TV