Uncategorized » นครสวรรค์ /// สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

นครสวรรค์ /// สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1

19 กุมภาพันธ์ 2019
196   0

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV