Uncategorized » มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดงาน CPU Open House เปิดมหาวิทยาลัยต้อนรับนักเรียน และผู้สนใจร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดงาน CPU Open House เปิดมหาวิทยาลัยต้อนรับนักเรียน และผู้สนใจร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2019
357   0


วันที่ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อาจารย์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ในกิจกรรม CPU Open House เปิดมหาวิทยาลัยต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนภายในจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และแนะแนวกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการรับฟังเกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยดร.กฤษณะ ดาราเรือง เป็นวิทยากรแนะแนวความรู้ พร้อมชมการแสดงละครเวทีของนักศึกษา สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจ้าหญิงสองพระองค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านการเรียนวิชาศิลปะการแสดงของสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้จริง


ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
ธนิศา (พัช) .สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV รายงาน