ในประเทศ » เชียงใหม่ // ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบรถจักรยาน สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562

เชียงใหม่ // ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบรถจักรยาน สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562

12 มกราคม 2019
209   0

ผู้แทน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบรถจักรยาน สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2562 โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ/ข่าว   ปชส.  คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV