ประเพณีและวัฒนธรรม » “อำเภอแม่สาย”เชิญเทียวงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่6” (ชมคลิป)

“อำเภอแม่สาย”เชิญเทียวงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่6” (ชมคลิป)

12 ธันวาคม 2018
232   0

“อำเภอแม่สาย”เชิญเทียวงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่6”

 

 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน”มหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่6โดยมี นาย ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นาย สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายพร้อมด้วยนาย ไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สายส่วนราชการองค์กรเอกชนและกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับภายในงาน.ณ.ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอำเภอแม่สายกำหนดจัดงานในครั้งนี้10-15ธันวาคม2561นี้รวม5วัน5คืนกิจกรรมในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงวิธีแห่งวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆวิธีแห่งชุมชนดิ้งเดิมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสู่อาเซียนพร้อมกับการนำเสนอวิธีความเป็นอยู่ตามซุ้มต่างๆพร้อมขบวนแห่แสดงถึงชีวิตวัฒนธรรมแต่ละชนเผ่ารวมถึงสินค้า OTOPและอาหาร4ภาคของประเทศและการแสดงลานดนตรีไทยแบบขันโตกภายในงานพร้อมยังเป็นการทำให้ชุมชนเกิดความรักความหวงแหนเกิดการอนุรักษ์และรักษาไว้ขอ งท้องถิ่นแล้วยังเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเทียวที่ได้เดินทางมาสัมผัสถึงวัฒนธรรมวิธีถิ่นของแต่ละชนเผ่าในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทั้งนี้การท่องเทียวในปีพ.ศ.2561ถือได้ว่าเป็นปีท่องเทียววีธีไทยของชนเผ่าหรือในงาน”มหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่6ต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ภาพ/ข่าว/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงราย