เกษตร » เชียงใหม่ //. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสรุปและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค (The ARK Foundation) เพื่อสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย

เชียงใหม่ //. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสรุปและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค (The ARK Foundation) เพื่อสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย

26 พฤศจิกายน 2018
458   0

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสรุปและติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสถานที่พักพิงสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ ของมูลนิธิ ดิ อาร์ค (The ARK Foundation) เพื่อสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้าย

โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ มูลนิธิ ดิ อาร์ค เลขที่ 247 หมู่ 8 บ้านวังธาร ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว. ปชส. เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่