ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ //// สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชน ร่วมในพิธีส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก

เชียงใหม่ //// สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชน ร่วมในพิธีส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก

9 กรกฎาคม 2018
1103   0

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์– ถัดมาไม่ไกลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านอัดแท่ง สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เชิญคณะมาเป็นสักขีพยาน ร่วมในพิธีส่งมอบระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ที่เพิ่งสร้างเสร็จ ให้กับชุมชนกลุ่มสมุนไพรผักอินทรีย์

นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “กระทรวงพลังงาน ได้มีการขยายผลเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ส่วนของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในลักษณะงบอุดหนุน 70:30โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณในส่วนของพื้นคอนกรีต โรงอบ และระบบวงจรควบคุมทั้งหมดคิดเป็นเงิน 91,000 บาท ส่วนอีก 30% ที่เหลือ ได้แก่ ชั้นตากผลิตภัณฑ์ และป้าย ทาง อบต. แม่แวน ช่วยสนับสนุนให้กับกลุ่มฯ หวังว่า จะช่วยเสริมให้กลุ่มเข้มแข็ง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้ชุมชนเข็มแข็งได้”

โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะอบแห้งผลิตภัณ์โดยวิธีตากแดดตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการปนเปื้อนของฝุ่นละออง การรบกวนของแมลง และในฤดูฝนทำให้เปียกชื้น ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและเสียหาย โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเป็นหลังคาทรงโค้งและผนังปิด ทั้ง 4 ด้านทำด้วยแผ่นโผลีคาร์บอเนตแบบใส ปูพื้นด้วยคอนกรีต แสงอาทิตย์จะส่งผ่านโพลีคาร์บอเนตได้ดี แต่จะป้องกันรังสีความร้อนที่แผ่ผ่านจากภายในโรงอบแห้งให้ผ่านออกมาได้น้อย ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกเก็บกักอยู่ภายในโรงอบ ทำให้ผลิตภัณฑ์ในโรงอบมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามหลักการเรือนกระจก (Greenhouse Effect) จะมีระบบพัดลมดูดอากาศที่ใช้พลังงานโซลาเซลล์เพื่อระบายความชื้นหรือน้ำจากผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งไป โดยสามารถลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์ได้ 30-60 % ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ความชื้นของผลิตภัณฑ์และแสงอาทิตย์ที่ส่องผ่านทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด

นายกมล เรือนแก้ว นายก อบต. แม่แวน กล่าวถึงระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่พลังงานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนร่วมกับ อบต.แม่แวน ว่า “กลุ่มสมุนไพรผักอินทรีย์ นำโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้น ด้วย อบต. เองเล็งเห็นว่า ในพื้นที่เรามีสมุนไพรอยู่เยอะ สนับสนุนให้ปลอดสารพิษโดยระบบเกษตรอินทรีย์ ก็อยากจะให้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นไป สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และกลายเป็นอาชีพใหม่ ให้กับชุมชนเรา เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนั้น ตอนนี้ยังมีการบูรณาการโดยดึงหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาต่อยอด ช่วยกลุ่มฯ ในการดำเนินกิจกรรม เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็จะเข้ามาให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยระบบอบแห้ง ยังมีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทที่เข้ามาศึกษาดูทางที่จะต่อยอดขึ้นไปอีก ถือว่าระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะเป็นศูนย์กลางสำคัญอันหนึ่ง ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแม่แวนต่อไป”

นายประจันทร์  วรรณพรม ประธานกลุ่มสมุนไพรผักอินทรีย์ เสริมว่า “ในหมู่ 6 นี้มีการปลูกพืชสมุนไพรเยอะ ก็พยายามรวมกลุ่ม คิดว่าน่าจะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทางพลังงานจังหวัดเข้ามาสนับสนุนระบบอบแห้งนี้พอดี ถือเป็นสิ่งที่กำลังต้องการ ก็จะเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก”

ภาพ/ข่าว       ธนิศา   ( พัช )

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่