loading...
Uncategorized » @. จี้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 7 แสนคน ระหว่างเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังสังคมเข้มแข็งและเดินหน้าไปด้วยกัน

@. จี้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 7 แสนคน ระหว่างเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังสังคมเข้มแข็งและเดินหน้าไปด้วยกัน

6 กรกฎาคม 2018
253   0

@. จี้เร่งสำรวจและให้การช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 7 แสนคน ระหว่างเข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง หวังสังคมเข้มแข็งและเดินหน้าไปด้วยกัน

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. ได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน สำรวจและสนับสนุนการผลักดันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 7 แสนคน โดยให้ประสานข้อมูลและทำงานร่วมกับ กอ.รมน. ทหารและตำรวจในพื้นที่ ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ “เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่กำลังดำเนินการและจะเสร็จสิ้นใน ก.ย.61

 

โดยคาดว่า หลัง ก.ย.61 ความร่วมมือกันในการผ่อนคลายภาระหนี้นอกระบบของผู้มีรายได้น้อย ร่วมกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย กว่า 6 แสนคน ที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองกับกระทรวงแรงงาน จะสามารถพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพทางเลือก. ให้ผู้มีรายได้น้อย มีงานทำและมีรายได้พอเพียงสำหรับการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงในชีวิตที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

………….