loading...
Uncategorized » เชียงใหม่ /// ปปส.ภ.5 เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ /// ปปส.ภ.5 เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2018
285   0

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ และ น.ส.ภัครพี ดอนชัย ผู้ประสานจ.เชียงใหม่ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด “การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่” จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน

โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้ร่วมเสวนาเรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมและความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่” โดยปัญหาที่พบ ได้แก่ปัญหาการก่อคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน/คดียาเสพติด/การฉ้อโกง/อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในประเด็นปัญหายาเสพติดผู้แทน ปปส.ภ.5 ชี้แจงถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จังหวัดเชียงใหม่เป็นทั้งพื้นที่นำเข้าเพื่อลำเลียงยาเสพติดสู่ประเทศที่ 3 ปัจจุบันพบว่ายาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน คือ เฮโรอีน รวมถึงการแพร่ระบาดของไอซ์และทรามาดอล ซึ่งทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมกันเฝ้าระวังปัญหาอย่างใกล้ชิด

ภาพ/ข่าว   ปชส.ปปส ภาค 5

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน