loading...
Uncategorized » เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย และ ประเด็นเรื่องโรฮีนจา”

เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย และ ประเด็นเรื่องโรฮีนจา”

30 มีนาคม 2018
369   0

เมื่อ 29 มี.ค.61 เวลา 13.00 น. สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การสืบสวนการสนับสนุนทางการเงินกับการก่อการร้าย และ ประเด็นเรื่องโรฮีนจา” โดยมี ร.ต.สุวัฒน์ ฤาชัย ผอ.ศป.ข.ภาค 2 เป็น ประธานจัดการบรรยาย และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้ และตอบประเด็นข้อซักถาม ซึ่งมีสมาชิกประชาคมข่าวกรอง ศป.ข. ภาค 2 จำนวน 58 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม.

ภาพ/ข่าวโดย ปชส .,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน