loading...
Uncategorized » เชียงใหม่ /// รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการข่าวกรองยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2561

เชียงใหม่ /// รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการข่าวกรองยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2561

28 มีนาคม 2018
280   0

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ปปส.ภ.5 นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการข่าวกรองยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2561 จัดโดยส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันนำเสนอและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองยาเสพติดเสนอต่อผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ท่าน

ภาพ/ข่าว      ปชส.ปปส. ภ.5

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน