loading...
Uncategorized » ปปส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 4/2561

ปปส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 4/2561

14 มีนาคม 2018
345   0

 

วันที่ (14 มีนาคม 2561) ปปส.ภ.5 จัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 5 ครั้งที่ 4/2561 โดยมีท่านสุรพงษ์ วัฒนพานิช อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธาน นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป็นอนุกรรมการฯ และนายมานพ แสงโสทร ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ในครั้งนี้จำนวนคดีที่ผ่านการประชุม 8 คดี คดียุติ 5 และคดีที่ตกเป็นของกองทุนฯ 6 คดี รวมมูลค่าที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น 1,417,797.72 บาท

ภาพ/ข่าว      ปชส.ปปส. ภ.5

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน