คลิป » เดิน–วิ่งมินิมาราธอนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มีคลิป)

เดิน–วิ่งมินิมาราธอนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(มีคลิป)

5 มีนาคม 2017
384   0

เดิน–วิ่งมินิมาราธอนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (5มี.ค.2560)ที่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริศุภรักษ์จินดานายกอบจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดิน – วิ่งมินิมาราธอนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ครั้งที่ 1 ซึ่ง อบจ.อุตรดิตถ์ และชมรมเดินวิ่งอุตรดิตถ์โรดรันเนอร์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพพลานามัยให้กับประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายด้วยการวิ่งโดยมีกลุ่มนักวิ่งทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 1,000 คน


การแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทระยะทาง 10.7 กิโลเมตรและประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร คนละ 200 บาทจะได้เสื้อ 1 ตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อายุต่ำกว่า 15 ปีไม่เสียค่าสมัครผู้ชนะเลิศลำดับ 1–3 ของชายและหญิง ประเภทระยะทาง 10.7 กิโลเมตร ชนะเลิศรับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของรางวัล และผู้เข้าเส้นชัย 500 คนแรกของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะได้รับเหรียญรางวัล


ทั้งนี้ เงินรายได้จากการรับสมัครและการบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบเพื่อการกุศล ให้แก่ ชมรมเดินวิ่งอุตรดิตถ์โรดรันเนอร์,โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์, กู้ภัยวัดหมอนไม้ และนำไปซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้จำนวน 1 หลัง

นำรัก สมบัติ(อุตรดิตถ์)