รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่ (มีคลิป)

admin

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา(นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร)เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่

วันนี้ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะเดินทางประชุมหารือกับผู้บริหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในจังหวัดกระบี่เกี่ยวกับมติคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC)และความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ.ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ามติคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC)ได้มีมติให้คงอัตราค่าบริการ 400 บาท โดยใช้ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว ได้มาตรฐาน จัดระเบียบการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เช่น การควบคุมมาตรฐานและจำนวนเรือ การควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณค่าจัดเก็บโดยจัดสรรให้ท้องถิ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 โดยพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัดและให้มีการจัดเก็บค่าบริการมีมาตรฐานเดียวกันหรือรวมค่าบริการในเขตอุทยานที่อยุ๋ใกล้เคียงกันที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในวันเดียวกัน

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ กระบี่ รายงาน

Next Post

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าประชุมประจำเดือน ตำบลบางรักใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา(นางกอบกาญจน […]

You May Like

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์