สังคม » TVET HUb Lanna มุ่งนำ STEM มาบูรณาการกับการสอนสายอาชีวะ. (มีคลิป)

TVET HUb Lanna มุ่งนำ STEM มาบูรณาการกับการสอนสายอาชีวะ. (มีคลิป)

28 กุมภาพันธ์ 2017
202   0

 

TVET HUb Lanna มุ่งนำ STEM มาบูรณาการกับการสอนสายอาชีวะ…วันนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามทร.ล้านนา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการ Chevron Enjoy Science : TVET HUb Lanna ของ มทร.ล้านนา ที่ร่วมดำเนินงานกับ สวทน. บริษัทเชพรอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอน.1-4) และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือ โดยจะนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างงานจริงในกลุ่มนักศึกษาอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดภาพการบูรณาการการเรียนตั้งแต่ต้นน้ำคือ นักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษา กลางน้ำ คือการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ และปลายน้ำ คือแรงงานที่มีคุณภาพของประเทศ ในโอกาสนี้ทางกลุ่มบริษัทบีดีไอกรุ๊ป ร่วมนำเสนอตัวอย่างการนำSTEM ศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน และในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา อยู่ในความอุปถัมภ์ของกลุ่มบีดีไอ โดยการขับเคลื่อนของอาจารย์ มทร.ล้านนา รวมทั้งสถาบันคีนันแห่งเอเชียก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปเชื่อมต่อกับโครงการ Chevron Enjoy Science ด้วยเช่นเดียวกัน