การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20

admin

(กีฬา) /// การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย วานิชศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสุโขทัย ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ที่นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายสวัสดิ์ วิชาพร เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสรรค์ ผศ.จันทนา แก้ววิเชียร เลขานุการฝ่ายเทคนิค ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคนิค นางศุนิสา ดาราเรือง เลขานุการฝ่ายเทคนิค ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาจากสมาคมกีฬาในจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 27 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย


๑. กรีฑา ๑๕. มวยไทยสมัครเล่น
๒. กอล์ฟ ๑๖. มวยปล้ำ
๓. คาราเต้โด ๑๗. ยกน้ำหนัก
๔. จักรยาน ๑๘. ยูโด
๕. เซปักตะกร้อ ๑๙. ยิมนาสติก
๖. เทนนิส ๒๐. ยิงธนู
๗. เทควันโด ๒๑. ยิงปืน
๘. บาสเกตบอล ๒๒. เรือพาย
๙. เบสบอล ๒๓. ว่ายน้ำ
๑๐. ปันจักสีลัต ๒๔. วูซู
๑๑. ฟุตบอล ๒๕. วอลเลย์บอล
๑๒. ฟุตซอล ๒๖. แฮนด์บอล
๑๓. ฟันดาบ ๒๗. ฮอกกี้
๑๔. มวยสากลสมัครเล่น
ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย วานิชศิลป์ ประธานฝ่ายเทคนิค ได้กล่าวกับที่ประชุมว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ นอกจากจะมีทีมจากโรงเรียนกีฬากีฬาในประเทศไทย ในสังกัดของสถาบันการพลศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาล โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และยังมีโรงเรียนกีฬาจากต่างประเทศ เช่น โรงเรียนกีฬาสิงค์โปร์ โรงเรียนกีฬาประเทศบรูไน โรงเรียนกีฬาอิสกาลิมันตัน โรงเรียนกีฬารากูนัน โรงเรียนกีฬาซีกูล่า ซูกัน ปาฮัง โรงเรียนกีฬาซาบา โรงเรียนกีฬาตังกูมาโกตาอิสเมล โรงเรียนกีฬาเสรีธิติวังสา เข้าร่วมการแข่งขันด้วย และในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะต้องให้เกิดความประทับใจต่อทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันให้มีคุณภาพทั้งในเรื่อง ของการจัดการแข่งขัน และการตัดสินกีฬาโดยผู้ตัดสินจะใช้ผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ในชนิดกีฬานั้น ๆ เชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพที่ดีกว่าที่ผ่านมา
ด้าน ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวกับที่ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดการเข่งขันว่า ด้านงบประมาณในการจัดการเข่งขันในปีนี้ สถาบันการพลศึกษาโดยท่านอธิการบดี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง ไดัจัดสรรค์งบประมาณมาให้อย่างเพียงพอสำหรับการแข่งขัน 27 ชนิดกีฬา ซึ่งมากกว่าการแข่งขันที่ผ่านมาที่มีการแข่งขัน 19 ชนิดกัฬา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันที่ประทับใจของทุกทีมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นโมเดลสำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไปที่สถาบันการพลศึกษาจะจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี

ภาพ/ข่าว แหม่ม ปชส.รร.กฬ.นว.
มนตรี มั่นคงดี จ.นครสวรรค์ 083 – 4848297 รายงาน

Next Post

ทหารสอบถามพูดคุยกับพระลูกวัดและชาวบ้านเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย

(กีฬา) /// การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย […]

You May Like

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์