ในประเทศ » ผู้ว่าฯ นนทบุรี ร่วมรับผู้แทนพระองค์ (พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช) ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ร่วมรับผู้แทนพระองค์ (พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช) ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

14 มกราคม 2017
590   0

วันนี้ (14 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สำนักงานที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ (ติวานนท์) : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับผู้แทนพระองค์ (พลอากาศเอกโยธิน ประยูรโภคราช) ซึ่งเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยในงานมีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจากหน่วยงานราชการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ ตามอัธยาศัย และจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ บริษัทต่างๆ ได้เข้ามอบของขวัญ เพื่อนำทูลถวาย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 และผู้แทนพระองค์ ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทาน และมอบสลากออมสินพระราชทานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ว่าที่ ร.ต.ยุทธภูมิ จับจิตต์ เลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี